Giỏ hàng

Lõi Lọc Nước Chungho Chính Hãng Giá Rẻ

Lõi lọc nước ChungHo RO (CHP-3720S,CHP1270D,CHP-1290D)
-11%
Lõi lọc nước Chungho M9 Post Carbon
-5%
Lõi lọc nước Chungho M9 Pre Carbon
-3%
Lõi lọc nước Chungho M9 RO
-11%
1,600,000₫ 1,800,000₫
Lõi lọc nước Chungho M9 SEDEMEN
-10%
Lõi lọc nước Chungho Post Carbon (CHP-3720S, CHP-1270D, CHP-1290D)
-7%
Lõi lọc nước Chungho Pre Carbon (CHP-1270D, CHP-3720S)
-3%
Lõi lọc nước Chungho Pre Carbon(CHP-1270D,CHP-1290D)
-7%
Lõi lọc nước Chungho Sediment (CHP-1270D, S CHP-1290D)
-12%
Lõi lọc nước Chungho Sediment CHP-3720S
-7%
Lõi lọc nước Chungho T-Pre Carbon(CHP-5230S/CHP-5150S/CHP-5170ST/ CHP-3800ST/ TINY)
-5%
Lõi lọc nước Chungho T-RO (CHP-5230S/CHP-5150S/CHP-5170ST/CHP-3800ST/CHP-3931D)
-11%

 

Bảng giá thay lõi lọc nước Chungho-Hàn Quốc

Tên lõi lọc

Tuổi thọ

(tháng)

Giá bán

(VNĐ, Chưa bao gồm công lắp)

Máy lọc nước ChungHo CHP-1290D
1.Lõi lọc SEDIMENT12200.000
2.Lõi lọc PREMIUM CARBON12250.000
3.Lõi lọc RO MEMBRANE361.600.000
4.Lõi lọc POST CARBON12250.000
Máy lọc nước Chungho CHP-2321D
1.Lõi lọc T-PRE CARBON12495.000
2.Lõi lọc T-RO MEMBRANE361.600.000
3.Lõi lọc T-POST CARBON24495.000
4.Đèn UV12 
Máy lọc nước Chungho U1
1.Lõi lọc SEDIMENT6250.000
2.Lõi lọc CARBON BLOCK6250.000
3.Lõi lọc UF MEMBRANE181.600.000
4.Lõi lọc CARBON (GAC)9450.000
Máy lọc nước Chungho 100UF
1.Lõi lọc TCR-PRE RS6Liên hệ
2.Lõi lọc UF MEMBRANE12Liên hệ
3.Lõi lọc CARBON 5.09Liên hệ
Máy lọc nước Chungho M9
1.Lõi lọc SEDIMENT12250.000
2.Lõi lọc CARBON BLOCK18495.000
3.Lõi lọc RO MEMBRANE361.600.000
4.Lõi lọc POST CARBON24495.000
Máy lọc nước Chungho CHP-5321D
1.Lõi lọc T-PRE CARBON12495.000
2.Lõi lọc T-RO MEMBRANE361.600.000
3.Lõi lọc T-POST CARBON24495.000
4.Đèn UV12Liên hệ
Máy lọc nước Chungho CHP-3931D
1.Lõi lọc T-PRE CARBON12495.000
2.Lõi lọc T-RO MEMBRANE361.600.000
3.Lõi lọc T-POST CARBON24495.000
4.Đèn UV12Liên hệ
Máy lọc nước Chungho CHP-1270D
1.Lõi lọc SEDIMENT12200000
2.Lõi lọc PREMIUM CARBON12495.000
3.Lõi lọc RO MEMBRANE361.600.000
4.Lõi lọc POST CARBON12250.000
Máy lọc nước Chungho CHP-3800ST1
1.Lõi lọc SEDIMENT12280.000
2.Lõi lọc PRE CARBON18495.000
3.Lõi lọc RO MEMBANE361.600.000
4.Lõi lọc POST CARBON24495.000
Máy lọc nước Chungho CHP-3720S
1.Lõi lọc SEDIMENT12280.000
2.Lõi lọc PRE CARBON18495.000
3.Lõi lọc RO MEMBANE361.600.000
4.Lõi lọc POST CARBON12495.000
Máy lọc nước Chungho CHP-5380S2
1.Lõi lọc SEDIMENT12280.000
2.Lõi lọc PREMIUM CARBON18495.000
3.Lõi lọc RO MEMBRANE361.600.000
4.Lõi lọc POST CARBON24495.000

 

Facebook Instagram Youtube Twitter Google+ Top